Academy for Civic Education (ACE)

Blu Monday Holding BV heeft een professionele afdeling gespecialiseerd in specifieke trainingen en opleidingen voor nieuwkomers op de Nederlandse arbeidsmarkt en in de Nederlandse samenleving, ACE. ACE-College heeft haar eigen trainingen ontwikkeld, denk hierbij aan interculturele communicatie, inburgering, NT2-taalonderwijs, empowerment en Oriëntatie op de Nederlandse samenleving en – arbeidsmarkt.

Blu Monday Holding BV

Blu Monday Holding BV is gespecialiseerd in maatwerktrainingen en - (bedrijfs)opleidingen. Wij denken verder dan alleen de training en/of opleiding, belangrijker is het doel wat behaald moet worden met de op maat gemaakte training en/of opleiding.

Ons team

Het team dat werkt aan de Blu Monday trainingen en opleidingen bestaat uit gericht opgeleide medewerkers met de nodige ervaring in het werkveld, dit zijn o.a. psychologen, sociologen, antropologen, pedagogen, HR-managers en vakdocenten.

Training

Specifieke doelgroepen hebben soms ook specifieke training(en) nodig. Voor bijvoorbeeld vluchtelingen kan de specialistische Academy for Civic Education (ACE) een zeer sterk inburgeringsprogramma uitvoeren waarbij participatie in de Nederlandse samenleving het doel is.

Introductie Video

Voor vluchtelingen heeft de Academy for Civic Education (ACE) een inburgeringsprogramma, het doel van het inburgeringstraject is het succesvol afronden van het inburgeringsexamen. Daarnaast hebben we extra aandacht voor participatie in de Nederlandse samenleving.

 • Wij oefenen Nederlands in de les en in de praktijk.
 • Wij maken gebruik van erkende lesmethodes: o.a. Taalcompleet.
 • Wij ondersteunen waar mogelijk bij sociale activering en begeleiding naar werk (vrijwilligers- of betaald werk)
 • Wij houden nauw contact met de gemeente waar de vluchteling woont
 • Wij maken een goed persoonlijk profiel (intake)
 • Geven persoonlijke begeleiding
 • Een intensief lesprogramma (3 dagdelen per week)
 • In 18 maanden naar A2, B1 of zelfs B2
 • Lessen en begeleiding van gediplomeerde professionals en NT2 docenten
 • Een speciaal ONA programma in de lessen
 • KNM tijdens de taallessen
 • Minimaal voor leerbaarheid 10, wordt bij intake getest
 • Hulp van professionele eigen taal ondersteuners
 • We hebben een flexibele instroom

Voor nieuwkomers op de Nederlandse arbeidsmarkt heeft de Academy for Civic Education (ACE) een zeer sterk programma Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) ontwikkeld. Een team dat bestaat uit gericht opgeleide medewerkers met de nodige ervaring in het werkveld, waaronder psychologen, sociologen, antropologen, pedagogen, HR-managers en vakdocenten, heeft in dit programma ook aandacht besteed aan o.a.: normen en waarden, interculturele communicatie, empowerment, onderwijsmarkt en beroepsoriëntatie. De ONA-training moet leiden tot een volwassenkeuze op de Nederlandse arbeidsmarkt, waarbij duurzame participatie het doel is. Binnen ACE-college kunnen gediplomeerde maatschappelijk werkers olv een NOLOC-gecertificeerde loopbaancoach extra ondersteuning geven.

Het aannemen van collega’s met een andere culturele achtergrond levert voor de organisatie voordelen op: er zullen nieuwe ideeën en een verfrissende kijk op zaken ontstaan. Er kunnen nieuwe doelgroepen worden aangeboord en deze kunnen op een juiste manier worden bereikt.

Een voorwaarde is wel dat er op een effectieve manier kan worden gecommuniceerd met deze collega’s. Effectieve communicatie houdt in dat men elkaar goed begrijpt. Hierbij is gesproken taal slechts een klein onderdeel. Maar het reikt verder dan dat. Het begrijpen van elkaars gebruiken, denkpatronen en culturele achtergrond.

Het doel van de ACE-training Interculturele communicatie is om bruggen te slaan tussen de werknemer en de organisatie. Daarbij worden culturele verschillen niet genegeerd, maar juist benoemd, en gezien als leerkans. Dit geldt zowel voor de werknemer als voor de organisatie. Na het volgen van deze training hebben de deelnemers een bewustwording ontwikkeld voor cultuurverschillen, en zullen geduldiger zijn tijdens interculturele communicatie.

Het empowerment-programma begint met algemene arbeids- en onderwijsmarktvoorlichting. In de eerste weken van de groepscoaching oriënteren de deelnemers zich op zichzelf en de arbeids- en onderwijsmarkt. Gedurende het tweede deel maken de deelnemers hun keuze meer definitief en geven de deelnemers hun voorkeur voor maximaal 3 beroepsrichtingen aan. Om tot een goed eindadvies te komen, nemen de deelnemers eerst deel aan het klassikale programma. Aan de hand van groepscoaching, opdrachten en toetsuitslagen wordt een objectief beeld van de mogelijkheden van iedere cursist gevormd.

De laatste dagen zijn met name gericht op het individueel vaststellen van de definitieve beroepswens. De resultaten van de groepscoaching worden voor iedere cursist vastgelegd in een persoonlijke presentatiebrief. Daarin zijn de beroepswens en de reële mogelijkheden aangegeven en hoe de cursist deze keuze op korte termijn kan realiseren. Door deze werkwijze stroomt de cursist snel door naar een eventueel vervolgtraject. Daarmee is de kans op een voortijdige uitval gering.

De presentatiebrief tbv van (sociale) organisaties kan gebruikt worden door alle betrokken (sociale) organisaties. Tevens zal ACE aan de hand van deze presentatiebrief tbv van (sociale) organisaties een verbinding maken tussen een, of meerdere, (sociale) organisatie in de gemeente en de deelnemer. Dit is zeer individueel gericht omdat de ene deelnemer meer kan dan de ander en dus de ene deelnemer meer of minder nodig heeft dan de ander.

De ACE-jobcoach is een loopbaanprofessional die kennis heeft van de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het goed onderhouden van contact met de betrokkene is een belangrijke taak van de jobcoach. Indien er uitdagingen zijn dan zorgt de jobcoach dat deze inzichtelijk worden, wat de problematiek/ situatie is.

In de praktijk zal de jobcoach stimuleren en motiveren door middel van het voeren van individuele gesprekken om zo een positieve ontwikkeling te bewerkstelligen, en daarmee een positieve invulling van een traject te realiseren. Doel van een jobcoachtraject hangt af van de nog te ontwikkelen competenties van de deelnemer. Binnen het maatwerktraject dient ook gewerkt te worden aan het beheersbaar maken van uitdagingen op de werkvloer.

Stimuleren van het bereiken van persoonlijke doelen door de ontwikkeling van kennis, competenties en talenten door feedback te geven is een belangrijke rol van de jobcoach die indien nodig op een directe manier het gedrag van de deelnemer ter sprake zal brengen, zodat deze bewust wordt van haar/zijn gedrag en de effecten daarvan op anderen.

De jobcoach zal in gesprekken met betrokkenen zodanig structureren, optreden en interveniëren dat het beoogde resultaat op effectieve wijze wordt bereikt. Hiervoor zal de jobcoach alert zijn en anticiperen op kansen, nieuwe situaties, problemen of belemmeringen, en er in een vroeg stadium naar handelen om deze zo snel mogelijk in te zetten en/of op te lossen.

Contact

Notweg 38
1068 LL Amsterdam

T: 020 – 4470083
M: 06 – 10947500

Vragen en aanmeldingen
participatie@ace-college.nl

Coördinatie
Sally Saloom
06 – 33043085
s.saloom@ace-college.nl

Inschrijven Inburgeringscursus
Klacht melden

Informatie flyers